Beleidsplan

Beleidsplan 2015-2016

 

KERNWAARDEN

Barmhartigheid  – De Stichting Help Zhitomir wil hulp verlenen aan een ieder die dat nodig heeft, ingegeven vanuit de liefde van God voor de mens.

Eerlijkheid – Eerlijkheid, integriteit en transparantie horen bij Stichting Help Zhitomir.  Elke euro die wij besteden moeten wij kunnen verantwoorden naar de gever.

BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Deze bestuursleden hebben hun functie voor onbepaalde tijd. Het bestuur van de stichting vergadert minimaal één maal per kwartaal.

BEZOLDIGING

Stichting Help Zhitomir kent geen bezoldigde functies. Bestuursleden noch vrijwilligers ontvangen vergoedingen. Kosten die gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van de stichting kunnen worden vergoed.

FONDSENWERVING

Stichting Help Zhitomir verwerft financiën middels netwerken van vrienden, kennissen, bevriende bedrijven en kerken. Daarnaast probeert zij via de social media haar bekendheid te vergroten. Tevens brengt de stichting vrijwilligers en donateurs op de hoogte via (digitale)nieuwsbrieven.

BEHEER VAN GELDEN

De Stichting Help Zhitomir bestaat volledig uit vrijwilligers. Hierdoor zijn er vrijwel geen hoge kosten, waardoor de ontvangen middelen bijna geheel kunnen besteed worden aan de doelen zoals die door de stichting zijn geformuleerd. Jaarlijks zullen de jaarstukken worden gepubliceerd op de website.

SAMENWERKING

Ingezamelde gelden/goederen worden rechtstreeks besteed in Oekraïne. Stichting Help Zhitomir heeft een samenwerking met het noodfonds van de Evangelie-Christen-Baptistengemeente “Rosdestwa”. Binnen dit fonds zijn mensen actief die capabel zijn om de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers te initiëren en te coördineren. Voorzitter van dit fonds is Pastor D.M. Vinogradsky.

CONTROLE

Door de jarenlange contacten is er een goede samenwerking ontstaan met de “Rosdestwa”- gemeente  te Zhitomir, Oekraïne. Door de vrijwilligers ter plaatse wordt regelmatig telefonisch of schriftelijk verslag uitgebracht aan de stichting Help Zhitomir. Daarnaast zal er minimaal 1 x per jaar een bezoek worden gebracht aan het hulpverleningsfonds te Zhitomir, Oekraïne. Tijdens dit bezoek zullen de projecten worden doorgenomen. Tevens zal er een vooruitblik zijn naar het volgend jaar om de hulpverlening te verbeteren.

Reacties zijn gesloten.