Oprichting kinderdagverblijf annex basischool


Helpt U ds. Vinogradsky met de oprichting van een kinderdagverblijf in Zhitomir, Oekraïne?

Ondanks de spanningen in Oekraïne is dominee D.M. Vinogradsky bezig met de oprichting van een kinderdagverblijf. De predikant heeft grote plannen. De bestaande school “Radiance” is toegankelijk voor kinderen en jeugd in de leeftijd van 6 tot 16. Vinogradsky wil graag ook de kleintjes laten onderwijzen. Hij is nu bezig om voor elkaar te krijgen dat er een oude, vervallen peuterspeelzaal gehuurd kan worden. De grondoppervlakte bedraagt enkele duizenden vierkante meters en dat zal voldoende plaats bieden voor de basisschool en de nieuw op te richten peuterspeelzaal.
In de praktijk kan het leiden tot een verdubbeling van het aantal leerlingen. „Wettelijk ligt er op de gebouwen en de grond een bestemming voor kleine kinderen”, aldus Vinogradsky, die hoopt dat bij een aanstaande veiling de uitslag gunstig zal zijn voor hem en zijn medestanders. „Het is mijn gebed en droom dat we er ook voor de peuters kunnen zijn.”
Recent bezocht hij –als leider van het schoolbestuur– de vergaderingen waarbij over de bestemming van het terrein en de gebouwen werd gesproken en overlegde hij met de burgemeester van Zhitomir.
Tot in de hoogste regeringskringen heeft hij contacten. „Dat heb ik te danken aan onze zoon. Hij is overleden, maar helpt me nog steeds. Dat klinkt bijzonder, maar als legerpredikant had hij veel con- necties in regeringskringen. Daar heb ik nog steeds veel profijt van.”
Mocht de baptistengemeente de grond en opstallen van de voormalige peuterspeelzaal kunnen huren, dan zal er opnieuw een beroep worden gedaan op sympathisanten in Nederland om de opknapbeurt, inrichting en exploitatie mogelijk te maken.

Helpt U mee om de dromen van dominee Vinogradsky te verwezenlijken?

Doneer hier…..

Doneren

Reacties zijn gesloten.