Uw hulp blijft nodig

Mischa is een 7-jarige vrolijke jongen. Hij heeft problemen met de spraak en de motoriek. Op veel scholen kan Mischa niet terecht. De Christelijke school “Radiance” in Zhitomir heeft in de afgelopen jaren haar capaciteit uitgebreid om leerlingen zoals Mischa op te kunnen vangen, en op speciaal niveau onderwijs te kunnen bieden

Het schoolgebouw van de Radiance School in Zhytomir, Oekraïne is aangepast voor minder validen. Het is rolstoelvriendelijk gemaakt en een lift is geplaatst. Het personeel wordt regelmatig bijgeschoold, waarbij het team van de Eliëzerschool in Zwolle (Reformatorische school voor speciaal onderwijs) een grote rol speelt.

De kosten om deze leerlingen te kunnen begeleiden zijn aanzienlijk hoger dan bij de andere leerlingen. Naast de aanpassingen in de gebouwen zijn de salariskosten van docenten en assistenten een grote post. Echter, zonder de toegewijde steun van personeel en vrijwilligers is dit niet mogelijk.

Helaas kunnen veel ouders deze uitgaven niet (meer) of nauwelijks opbrengen. Veel mensen zijn in de problemen gekomen omdat ze moesten vluchten uit Oost-Oekraïne. Anderen kregen weer te maken met de gevolgen van de Coronacrisis.

Ook de ouders van Mischa kunnen het momenteel niet opbrengen om het volledige bedrag te kunnen betalen. Daarom helpen wij deze leerlingen. Een heel aantal leerlingen zoals Mischa kunnen dankzij Stichting Help Zhitomir en andere instanties naar de Radiance School

Maar er zijn er nog veel meer leerlingen die graag speciaal onderwijs zouden willen ontvangen.
Helpt U Ons Helpen?

De maandelijkse kosten voor deze leerlingen zijn rond de €85,= per maand. Voor de gemiddelde werknemer is dit bedrag niet of nauwelijks op te brengen.
U kunt hen steunen met een eenmalige gift of een doorlopende maandelijkse donatie.

 

De Stichting help Zhitomir is een ANBI.Uw gift is daardoor belastingaftrekbaar.

U helpt ons toch?

Met vriendelijke groet,

Helpt U Ons?

De maandelijkse kosten voor deze leerlingen zijn rond de €85,= per maand. Voor de gemiddelde werknemer is dit bedrag niet of nauwelijks op te brengen.

U kunt hen steunen met een eenmalige gift of een doorlopende maandelijkse donatie.

U helpt ons toch?

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Help Zhitomir
Cor & Katja Ploeg-Vinogradskaya – Musici

DONEER NU

Betalingen vinden plaats middels Ideal via uw eigen vertrouwde bankomgeving. Stichting Help Zhitomir heeft de ANBI-status. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingdienst. Ook kun u uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL87 INGB 0006 8860 36 t.n.v. Stichting help Zhitomir.

Totaal: € -

Reacties zijn gesloten.